Forhåndsutfylte selvangivelser

Glommen har blitt oppmerksom på at de forhåndsutfylte selvangivelsene for 2018 inneholder feil blant annet når det gjelder formuesverdien på skog.

Verdiene er redusert med 20% i tillegg til den 10% reduksjonen som allerede lå inne i 2017. Dette er feil. For de som bruker regnskapsfører vil dette bli fanget opp, men dersom man ikke gjør det, bør tallene sjekkes.