Sensurerer prisene i tømmermarkedet

Skogeierne får bind for øynene, skriver Gaute Nøkleholm, bestyrer i Romedal og Stange Almenning i debattinnlegget i Nationen.

Romedal- og Stange Almenning bruker virkesdatasystemet VSOP sine månedlige prisopplysninger, brutt ned til kommunenivå, for å holde oss prismessig orientert i tømmermarkedet.

Systemet ligger faktisk til grunn for justering av avtaler vi allerede har inngått. Særlig mange andre verktøy har vi ikke for å sikre delaktighet prisutviklingen. Vi gjorde derfor store øyne da vi forsto at tilgangen til informasjonen med fullt overlegg var lukket ned på permanent basis hos Skogdata. Overraskelsen ble ikke mindre da vi forsto at initiativet bak å slukke lyset over kartbordet i styrhuset vårt var forankret hos en eller flere aktører blant skogeiernes egne organisasjoner!

Til debattinnlegget