Fusjon mellom Mjøsen og Glommen er viktig for skogeierne

Skogeierlagene i Gjøvik-Toten området støtter aktivt opp om fusjonsplanen som er utarbeidet av fusjonsutvalget nedsatt av de to organisasjonene, skriver de i et innlegg i Nationen.

En endring blir sjelden foreslått uten at det kommer reaksjoner. Det er også tilfelle i denne saken. Vi har forståelse for det, men vi ser samtidig at utviklingen i retning større enheter også innenfor skogeiersamvirket har skutt fart. Derfor er vi av den klare oppfatningen at andelseierne i Mjøsen skog må gripe denne muligheten til å gå offensivt inn i framtida.

I alle de lokale skogeierlagene sine årsmøter i mars ble planen presentert av representanter fra styret i Mjøsen Skog, og planen fikk bred støtte fra lagenes medlemmer. Vi mener at en fusjon vil øke samvirkebedriftens evne til å kunne skape gode rammebetingelser for skogeierne i Hedmark og Oppland.

Debattinnlegget leser du her