-Gode tilbakemeldinger på fusjonsutkastet

-Det var nyttig å ta seg bedre tid i prosessen. Nå har vi fått med oss andelseierne, sier en fornøyd styreleder etter at 14 møter i Glommens skogeierlag og skogeierområder er gjennomført.

-Vi har presentert en attraktiv pakke. Vår analyse av fremtidsbildet har fått gehør. Omgivelsene er i endring, det pågår strukturendringer på kjøper- og selgersiden, konkurransen er økende og vi opplever et økt press mot skogbruket fra grupper i samfunnet. Sammen vil Glommen og Mjøsen ha større muskler og mer styrke til å møte endringene. Denne styrken tar vi også med oss inn i eierskapet i Moelven Industrier ASA med en eierandel på drøye 40 prosent, sier styreleder Ole Th. Holth.

Eiernes andelskapital oppjusteres med 25 %
– At Glommens andelseiere for oppjustert sin andelskapital med 25 prosent blir godt mottatt. Denne kapitalen forrentes med 4,44 prosent i 2018 – en rente ingen bank jeg kjenner kan oppvise maken til, sier styreleder Ole Th. Holth.

-Dette har vi tro på

Det har møtt mellom 20 og 50 andelseiere i hvert av møtene i løpet av de 14 dagene møterunden har vart. Utsagn som; – dette har vi tro på, – vi trenger en sterk og framoverlent organisasjon, – vi har mange fellestrekk, har flere kommet med. Tilgang til ALLMA og Mjøsens IT-systemer blir trukket fram som positivt. Innvendingene er at det gis for sterke føringer for styresammensetningen i overgangsperioden og at denne perioden er for lang.

-Signalene vil vi ta med oss videre inn i forhandlingene. Vi har fått mange gode og relevante spørsmål og er møtt med stort engasjement. Det har vi vært forberedt på i en av de største sakene i Glommens historie, sier styrelederen.

Høringsfrist 29. mars

-Vi minner igjen om at dette er en høringsrunde med høringsfrist 29. mars. Har du innspill eller spørsmål er det bare til å ta kontakt. Endelig behandling vil skje i ekstraordinært årsmøte 18. juni.