Tørkesommer utløser tilskudd til suppleringsplanting

Landbruksdirektoratet har mistanke om det etter tørkesommeren i fjor gikk ut vesentlige flere planter enn normalt. I 2019 gis det derfor 50% tilskudd til suppleringsplanting.

Tilskuddet kommer fra en nasjonal ramme for klimatilskudd. Suppleringsplantingen blir regnes som et klimatiltak og tilskuddet tas fra den samme potten som det gis tilskudd fra til tettere planting.

Større avgang enn normalt

Vår internkontroll viser at vi normalt har en avgang i plantefelt på ca 6 %. Dette er en svært lav andel. Grunnen er at vi i hovedsak planter på markberedt mark.

-Den verste fienden for nye planter i vårt område er gransnutebiller, men fordi vi planter på markeberedt mark reduseres avgangen betraktelig. I fjor fikk vi tørken på toppen. Nå viser internkontrollen for 2018 en avgang på ca 20%, som følge av tørke, insektangrep eller andre årsaker, sier fagsjef Sverre Holm.

Hva gjør du?

-Vi oppfordrer alle skogeiere til å befare de tre siste årenes plantefelt så fort snøen er borte og før vegetasjonen er i god vekst. Har det gått ut mer enn 15% av skogplantene bør det suppleres. Er du i tvil – eller har spørsmål – kontakt skogbrukslederen din. I plantesesongen 2019 skal vi sette ut svært mange planter. Vi kommer til å bruke våren å registrere behovet for supplering, mens vi venter til høsten med selve planting, sier fagsjefen.

Må tilfredsstille kravet til plantetall

For å få tilskudd må planteantallet etter supplering tilfredsstille plantetallet i tabellen under: