Støtte til grunneier i overvåkningssaken

Politiets utplassering av overvåkningskamera på et griseåte har fått stor oppmerksomhet i TV2. Saken er av prinsipiell interesse, fordi overvåkning med viltkameraer og utplassering av disse går langt inn i personvernproblematikken.

Politiet har fått tillatelse fra Sør-Østerdal tingrett til utplassering av kamera, men verken grunneier eller jeger får innsyn i hvorfor kameraet er utplassert. Politiet har imidlertid skriftlig bekreftet at ingen av dem er mistenkt eller har noen rolle i saken. Glommen vedtok i februar å gi økonomisk støtte til juridisk bistand til grunneier om han ønsket å ta saken videre.

-Etter at dette ble vedtatt har TV2 tatt tak i saken og Økokrim forklarte at overvåkning gjaldt utplassering av gris som åte. En forklaring vi finner underlig all den tid grunneier hadde tillatelse og åtet er utplassert i henhold til de regler som gjelder. Grunneier og jeger har imidlertid ikke fått innsyn i kjennelsen der Sør-Østerdal tingrett har tillatt utplassering av overvåkningskameraet. Det å få innsyn i selve kjennelsen er derfor av avgjørende viktighet, sier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen.

-Glommen har støttet saken, fordi den har klare prinsipielle undertoner. Det dreier seg om hvilke virkemidler som skal kunne brukes. En generell overvåkning av deler av befolkningen er noe som vekker helt grunnleggende refleksjoner og instinkter hos de fleste og kan ikke være et hensiktsmessig og riktig virkemiddel i annet enn etterforskning av svært grov kriminalitet, sier Gundersen.

Her ser du innslaget på TV2