Glommens fôrprosjekt er omtalt i ukas nyheter fra NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke har delt en sak fra Innovasjon Norges nettsider etter et besøk ved Glommen Technologys testlab.

“Det er tjue år siden ideen ble unnfanget, men nå mener Glommen Skog at løsningen de har utviklet vil gjøre det lønnsomt å lage norsk kraftfôr basert på treflis. For å kommersialisere og industrialisere ideen, har de nå etablert datterselskapet Glommen Technology.

Betydelige miljøgevinst

Datterselskapet har søkt patent, og bak forskningsarbeidet i den vesle brakka på Elverum, står far og sønn Grønn. Arne Johannes og Hans Christian gransker en tilsetning til norsk kraftfôr basert på trelastindustriens biprodukter. I dag benyttes sukkersirup fra sukkerrør og sukkerroe som tilsetning i kraftfôr til drøvtyggere. Glommen Technology sin løsning er en prosess som skiller ut sukkersirup fra trefliser fra eksempelvis gran og furu.

Glommen Skog har samarbeidet med Fiskå Mølle for å gjennomføre fôringsforsøk på melkekyr. Nå pågår ytterligere testing som forberedelse til markedsintroduksjon. Lykkes de med dette, kan det bli mulig å erstatte importen av sukkersirup med norskprodusert sukkersirup. Det vil i så fall innebære en betydelig reduksjon av utslipp i forbindelse med transport, samt styrke norsk selvforsyning.”

Hele artikkelen leser du her