Glommen Skogstjenester AS er stiftet

-Det har vært behov for å organisere vår innleide arbeidskraft på en mer hensiktsmessig måte, sier Glommens CFO Gunnar Aakrann Eek.

Glommen har i en årrekke hatt innleid arbeidskraft i skogkultursesongen. I 2018 var det 80 skogkulturarbeidere som jobbet for oss.

-Disse oppgavene har tidligere vært organisert gjennom vårt datterselskap Glommen Skog AS. Nå vil ansatte knyttet til våre skogkulturtjenester være organisert i Glommen Skogstjenester AS, sier han.