– Fortsetter som før

Østlendingen: Fusjonsplanen som peker på Elverum som hovedsete og Glommen-sjef Gudmund Nordtun som toppleder ble lagt frem mandag. Samtidig som framleggelsen ble det kjent at administrerende direktør Steffen Skolseg hadde sagt opp jobben.

Til avisa GD, sier styreleder i Mjøsen Skog Terje Uggen at det er inngått en avtale mellom Steffen Skoleg og Mjøsen Skog hvor partene er enige om ikke å kommentere årsaken til oppsigelsen.

Går fint

– Jeg forholder meg til at Steffen Skoleg har fratrådt sin stilling og at Mjøsen har konstituert Johannes Bergum i jobben. Han har jeg allerede snakket med og avtalt møte med. Jeg tror dette skal gå helt fint, fram til en eventuell fusjon handler det jo om å drive to virksomheter best mulig, sier Nordtun til Østlendingen.

Glommen-sjefen sier at forberedelsene mot en fusjon vil gå sin gang og akkurat som planlagt uansett Skolsegs plutselige avgang. Mye handler om å avklare og ikke minst om å informere andelseiere og andre.

Johannes Bergum er for øvrig mannen som er tiltenkt skogsjef-jobben i det nyfusjonerte Glommen-Mjøsen.

Ikke konkurrenter

Fusjonsplanen skal behandles i ulike ledd i organisasjonen og ikke minst godkjennes av Konkurransetilsynet.

– Vi har fått vite at Konkurransetilsynet bruker mellom seks og åtte uker på en ukomplisert sak. Nå er dette en stor fusjon, men jeg har egentlig vanskeligheter med å se kompleksiteten i den. Vi har jo for eksempel aldri vært konkurrenter, sier Gudmund Nortun.