Østlendingen: Er enige om hvor Glommen Mjøsen skal styres fra

I november var det GM Skog med hovedsete Hamar og uavklart ledelse, nå er det Glommen Mjøsen med hovedsete i Elverum og med Glommen-sjef Gudmund Nordtun som toppsjef, skriver Østlendingen.

Det forrige forslaget måtte tåle mye kritikk, særlig for at Hamar var valgt som plassering for administrasjonen for det nye skogandelslaget, men også for navnet GM Skog og for at mange mente det var store og vesentlige mangler i fusjonsdokumentet som ble lagt fram.

Nå er partene enige om at det foreløpige navnet blir Glommen Mjøsen Skog, at administrasjonen skal ligge i Elverum og at det nye selskapet skal ledes av Glommens administrerende direktør Gudmund Nordtun. Mjøsens styreleder, Terje Uggen, er foreslått som ny styreleder for det fusjonerte selskapet, dagens styreleder i Glommen, Ole Theodor Holth er foreslått som ny nestleder. Det nye styret skal, etter forslaget, bestå av fire medlemmer fra Glommen og fire fra Mjøsen. Det betyr at Mjøsen får flertall i styret ved stemmelikhet da styreleder har dobbeltstemme.

– Det var full enighet om at Glommen-sjefen Gudmund Nordtun er den rette mannen til å styre det nye selskapet, da ga det seg selv at styrelederen skulle komme fra Mjøsen, sier styreleder i Mjøsen, Terje Uggen til Østlendingen.