Et nytt steg i fusjonsprosessen mellom Glommen Skog og Mjøsen Skog

Glommen Skog og Mjøsen Skog legger fram fusjonsplan på høring i de to organisasjonene.


Glommen og Mjøsen ønsker å fusjonere for å bli sterkere sammen. Drivkraften bak en fusjon er at vi vil videreutvikle oss som den ledende aktør i norsk skogbruk, sier Terje Uggen, styreleder i Mjøsen Skog og foreslått styreleder i det fusjonerte selskapet.


Det er spennende tider i norsk skogbruk. Råvaren vi leverer skal bli en av bærebjelkene inn i en grønnere og mer klimavennlig verden. Glommen og Mjøsen har gjennom forhandlingene kommet styrket ut i troen på at en sammenslåing av virksomhetene er vegen å gå for å stå best rustet til å møte de mulighetene vi ser at framtiden byr på, sier Terje Uggen.

Det nye selskapet blir en betydelig aktør i Skog-Norge og en stor og viktig bidragsyter i den fortsatte utviklingen av en effektiv og lønnsom verdikjede.
Det fusjonerte selskapet har ambisjoner om;

  • Å gi økt avkastning for eierne
  • Å øke sine markedsandeler på tømmeromsetning og avvirkningstjenester
  • Å være en pålitelig leverandør til industrien
  • Å videreutvikle leveransene av skogbruksplaner og rådgivningstjenester
  • Å være en sterk næringspolitisk aktør Det fusjonerte Glommen og Mjøsen vil bli den dominerende eieren i Moelven Industrier ASA med drøyt 40 prosent av aksjene. Selskapet vil fortsette utviklingen av Moelvens sterke posisjon og lønnsomhet.

Glommen Mjøsen Skog SA

Glommen Mjøsen Skog er foreløpig arbeidstittel på den fusjonerte organisasjonen som blir eid av ca 7 300 andelseiere hovedsakelig i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold. Selskapet får en tømmeromsetning på over 3 millioner kubikkmeter i året, en omsetning på ca 2 mrd kroner. Terje Uggen foreslås som ny styreleder, og Gudmund Nordtun vil tiltre som adm. dir. i selskapet. Hovedkontoret foreslås lagt til Elverum. Det opprettholdes et sterkt miljø på Lillehammer og tilstedeværelsen ute i skogbrukslederdistriktene videreføres.

Fusjonsplanen leser du her:

Fusjonsplan høringsutkast 04.03.19

Fusjonsplan kortversjon

For spørsmål:
Ole Th. Holth | 911 23 737 | oletholth@online.no
Styreleder i Glommen Skog SA

Terje Uggen | 957 69 276 | terje@veldre-almenning.no
Styreleder Mjøsen Skog SA

Gudmund Nordtun | 957 23 290 | gn@glommen.no
Adm. dir. Glommen Skog SA