Velkommen til skogeierlagenes årsmøter og andelseiermøter i valgkretsene

Først ut er skogeierlagenes årsmøter, deretter er det andelseiermøter i valgkretsene – her finner du oversikten over tid og sted for møtene.

Årsmøter i skogeierlagene i Havass avholdes etter denne planen:

• Mandag 4. mars Rømskog
• Mandag 4. mars Idd
• Tirsdag 5. mars Høland-Setskog
• Tirsdag 5. mars Degernes
• Onsdag 6. mars Aremark
• Onsdag 6. mars Marker
• Torsdag 7. mars Berg

Velkommen til andelseiermøte

Skogeierområdet er Glommens lokalledd og valgkrets. I andelseiermøtet velges representanter til årsmøtet og her behandles Glommens årsberetning og regnskap.

Adm.dir. Gudmund Nordtun og styreleder Ole Th. Holth møter dere i andelseiermøtene.

Vi ønsker velkommen til et hyggelig møte hvor hovedsaken blir en orientering om fusjonsprosessen mellom Glommen Skog og Mjøsen Skog.
Skogeierområdet får saken på høring med høringsfrist 29. mars. Fusjonsutkastet og en kortversjon legges ut på glommen.no mandag 4. mars kl. 16.00. Vi håper dere benytter anledningen til å komme med innspill/ synspunkter i andelseiermøtet.

Andelseiermøter i skogeierområdene avholdes etter denne planen:

Andelseiermøtene i mars blir også høringsmøter med fusjon som tema
• Torsdag 7. mars Solør – Skaslien Gjestgiveri 18.30-20.30
• Fredag 8. mars Trysilvassdraget – Trysil Knut Hotell 16.00-18.00
• Mandag 11. mars Vinger og Odal – Slobrua Gjestegård 18.30-20.30
• Tirsdag 12. mars Sør-Østerdal – Kantina Borgheim 18.30-20.30
• Onsdag 13. mars Nord-Østerdal – Landbrukets Hus, Tynset 19.30-21.30
• Torsdag 14. mars Havass – Ørje Brug 18.30-20.30
• Mandag 18. mars Midt-Østerdal – Koppangkontoret 18.30-20.30

Sakliste:
Sak 1. Valg av møteleder.
Sak 2. Valg av to andelseiere til å underskrive protokoll.
Sak 3. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
Sak 4. Behandle innstilling til Glommens årsmøte om årsberetning og regnskap.
Sak 5. Orientering om fusjonsutkast Glommen Skog og Mjøsen Skog
Sak 6. Valg av representanter og fire vararepresentanter i nummerorden fra skogeierområdet til andelslagets årsmøte.
Sak 7. Valg av representanter med personlige vararepresentanter til skogeierområdets valgkomité.
Sak 8. Orientering fra andelslagets valgkomité om innstillingen til årsmøtet i Glommen.
Sak 9. Orientering fra tillitsvalgte i skogeierområdet