Takker andelseierne for oppslutningen med rekordutbytte

Styret foreslår å utbetale 28,7 millioner i utbytte til Glommens andelseiere.

Styret innstiller på å utbetale 18,75 kroner pr kubikkmeter for andelseiernes tømmeromsetning gjennom Glommen i 2018, mot 11 kroner i 2017. Styret foreslår videre at andelskapitalen og tilleggskapitalen gis den maksimale forrentningen som samvirkeloven åpner for, 4,44 prosent i 2018 mot 4,0 prosent i 2017.

-Dette er et historisk høyt utbytte. 2018 ble et godt år hvor vi økte tømmeromsetningen med drøye 7 prosent og satte omsetningsrekord med 2,1 millioner kubikkmeter tømmer. Moelven leverte et solid årsresultat i 2017 som ga 25,6 MNOK i utbytte i 2018. Styret fant det riktig å takke andelseierne for oppslutningen om Glommen ved å tilbakeføre utbyttet fra Moelven i sin helhet, sier adm.dir. Gudmund Nordtun.

Bedret årsresultatet med 8 millioner

Morselskapet Glommen Skog SA, hadde i 2018 en omsetning på 1 283 MNOK (1 059 MNOK i 2017). Driftsresultatet ble 14,6 MNOK (3,7 MNOK). Finansresultatet ble 25,6 MNOK (29 MNOK), primært drevet av utbytte mottatt fra Moelven Industrier ASA.
Årsresultatet i morselskapet viser et overskudd etter skatt på 39,6 MNOK (31,6 MNOK) før årsoppgjørsdisposisjoner. Styret foreslår at 3,1 MNOK gis som avkastning på innskutt andelskapital, og 25,6 MNOK (14 MNOK) utbetales i utbytte for alt omsatt virke til andelseiere i 2018.

Styrets innstilling legges fram for Glommens årsmøte 25. april.