Krever vederlag fra Austri Raskiftet for bruk av skogsbilveger

Utsikt mot Raskiftet fra Søre Osen.

En rekke grunneiere i Trysil og Åmot krever vederlag fra Austri Raskiftet for bruken av skogsbilveger i forbindelse med driften av vindkraftverket. Saken skal behandles av Eidsivating lagmannsrett i juni, skriver Østlendingen.

Glommen har støttet økonomisk, fordi saken er prinsipielt viktig

-Glommen er ikke direkte part i saken, men har gått inn som såkalt hjelpeintervenient, gir økonomisk støtte, til de grunneiere/skogeiere som har reist saken. Dette gjør Glommen, fordi saken er prinsipielt viktig. Den dreier seg om en ny bruker av en veg også skal betale for bruk av de grunnlagsinvesteringene som lå der før den nye interessenten kom inn. Det er ikke nok at den nye brukeren ruster opp og tar vedlikehold for vegen en periode. Grunnlagsinvesteringen, det vil si den vegen som lå der før utbyggingen begynte, skal det også betales for, sier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen.

Faksimile fra Østlendingen 22.02.19.