Skogsymposium 2019: Klimasmart skogproduksjon


– Den 14. juni ønsker vi velkommen til Skogsymposium, forteller symposiumsjef Sverre Holm.

Klimaendringer vil føre til stadig mer nedbør og vind, stadig flere skred, flommer og mildere vintre.

Hvordan bør vi tilrettelegge skogbehandlingen med henblikk på produksjon av virke, virkeskvalitet og skogeiers økonomi 70 år fram i tid?

-Den 14. juni ønsker vi velkommen til Skogsymposium med dette som tema, forteller symposiumsjef Sverre Holm. – Også i år har vi fått med oss representanter fra de ypperste forskningsmiljøene på skogbehandling i Skandinavia. Når du går fra årets symposium vil du ha et godt grunnlag for å ta avgjørelser om hvordan skogen bør stelles for å møte morgendagens klimautfordringer.

Av foredragsholdere så langt kan vi nevne:
Göran Örlander, skogbruker og skogeier, Skogsstrateg på Södra Skogsägarna I Växjö, dosent og professor i skogskjøtsel, vil ta for seg hvordan vær og vind utfordrere stabilitet og deler sine erfaringer fra stormen ”Gudrun” da 75 millioner kubikkmeter tømmer blåste ned.
Isabelle Bergkvist, Skogforsk Sverige, programsjef skogskjøtsel, forteller om hva forskerne er opptatt av og hva ser de som vesentlig å få mer kompetanse på. Hun vil også vise til aktuelle og pågående prosjekter.
Arne Steffenrem, NIBIO, forsker divisjon for skog og utmark, leder et samarbeidsprosjekt mellom NIBIO, Skogfrøverket, Glommen Skog og Mjøsen Skog. Hvilke resultater er oppnådd så langt i prosjektet «Bedre frø til furuskogbruket»?
Johanna Carlsson, frøspesialist, Svenska Skogsplantor, tar oss inn i produksjonen og forteller hvordan skogplanter egnet for klima de neste 70 årene produseres.

Samarbeid mellom Glommen og Mjøsen

-Vi har samabeidet om EDEL, nå går vi også sammen om å arrangere skogsymposiet. Vi håper på god deltakelse fra hele geografien og setter opp busser fra Østfold og Gudbrandsdalen.

Sett av 14. juni

-Eller enda bedre, sett av kvelden 13. juni også. Da starter vi med god mat, godt drikke og hyggelig samvær.

Nærmere informasjon om tidspunkt, endelig program og sted kommer i egen invitasjon.

-Husk at du får én sjanse til å ta de riktige beslutningene. Vi lover faglig påfyll slik at du kommer riktig ut når ny skog skal etableres, sier Sverre Holm.