Endringer i ledelsen i Alvdal Skurlag


For å møte ytterligere vekst og omstilling er det nødvendig å styrke selskapet både på ledelse og marked.

Berit Nordseth Moen blir ny administrerende direktør i Alvdal Skurlag, mens Roar Voll setter fullt fokus på det strategiske markedsarbeidet, skriver Alvdal Skurlag i en pressemelding.

Alvdal Skurlag AS har over år opplevd en stor vekst i omsetning og levert svært gode økonomiske resultater, og det er mye som tilsier at denne veksten vil fortsette. Selskapet har vokst i kompleksitet og har gjort satsing på produktinnovasjon som har slått godt an i markedet. Markedsarbeidet har hatt stort fokus og vært godt ivaretatt hele veien.

Styret ønsker at selskapet skal organiseres slik at Alvdal Skurlag fortsetter å utvikle sin gode posisjon, og da spesielt på vekst innen Royalimpregnerte materialer som er Alvdal Skurlags største produkt. For styret er det vesentlig at selskapet styrker grepet ytterligere om marked og logistikk, samtidig som vi makter å opprettholde effektivitet på øvrige områder. Alvdal Skurlag er blitt en stor bedrift med nesten 100 ansatte, og videre organisering må tilpasses fremtiden.

For å møte ytterligere vekst og omstilling er det nødvendig å styrke selskapet både på ledelse og marked, og det er derfor besluttet å gjøre følgende endringer:

Berit Nordseth Moen går inn som administrerende direktør i selskapet. Hun er i dag avdelingsleder for selskapets virksomhet i Vingelen. Berit er utdannet ingeniør og var salgsleder i Norax AS før hun kom til Alvdal Skurlag.

Roar Voll har i sine 16 år som daglig leder aktivt bidratt til å få selskapet over fra å være en tradisjonell trelastprodusent til å bli en lønnsom, fremtidsrettet virksomhet. Han tiltrer nå stillingen som markedssjef og vil ha ansvar for selskapets strategiske markedsarbeid og utadrettet virksomhet mot kunder og leverandører.

Endringen vil gjøres gjeldende fra 18. februar 2019.

Spørsmål kan rettes til styrets leder Gudmund Nordtun, 957 23 290.