– For mye ulv skaper usikkerhet

Gudmund Nordtun sier til Østlendingen i dag at Glommen vil åpne for å ta ut mer ulv.

Overfor Østlendingen viser han til at en av Glommens hovedoppgaver er å sørge for best mulig avkastning på medlemmenes arealer og at vi derfor engasjerer oss i forvaltning av ulv i Norge. Han sier videre at antallet ulv må begrenses for å unngå usikkerhet i forhold til utnyttelsen av utmarka. For fortsatt å kunne utnytte utmarksressursene på Østlandet, må antallet ulv ned.

Gudmund Nordtun sier at bestanden av ulv i Norge ligger godt over Stortingets vedtatte bestandsmål og mener det eneste tiltaket som kan bringe bestanden nærmere målet er at det tas ut flere familiegrupper.

– Vi har tidligere gitt tydelig uttrykk for misnøye med at regjeringen ikke sørger for å ta ut flere familiegrupper. Men når dette står fast, er det svært viktig å hindre etablering av enda flere gjennom å øke kvoten for lisensjakta, sier han til Østlendingen.