Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold søker rådgiver

Vil du jobbe med spennende prosjekter knyttet til forvaltning av utmarksressurser og grunneierrettigheter?

Da viltansvarlig gjennom mange år har funnet nye utfordringer, søker Utmarksavdelingen en rådgiver innen viltforvaltning, artsmangfold og miljø. Vi søker en erfaren og selvstendig medarbeider som kan være med og utvikle Utmarksavdelingens virksomhet, lede prosjekter og følge opp nettverk og kunder innen stillingens fagområder. Stillingen omfatter noe feltarbeid, reising og møtevirksomhet på kveldstid.

Til stillingsannonsen

FAKTA: Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold er et konsulentselskap etablert i 1989, eid av Akershus bondelag, Østfold bondelag, Glommen Skog SA, Viken skog SA, Akershus grunneierlag og Østfold Utmarkslag med kontor på Ørje. Vi er 100 % oppdragsfinansiert og har som formål å ivareta grunneiernes rettigheter, forvalte utmarksressursene langsiktig, fremme utmarksnæringen og den økonomiske utnyttelsen av utmarka som en del av landbrukets samlende næringsvirksomhet.