Frp-politikere besøkte Glommen i går

Fv. Håkon Bakken, Gunnar A. Gundersen, Gisle Meininger Saudland, Gudmund Nordtun, Per Skaare og Tor Andre Johnsen

Frp-politikeren Tor Andre Johnsen tok med seg partikollega Gisle Meininger Saudland i energi- og miljøkomiteen til Glommen i går. Skogens muligheter i klimaregnskapet var ønsket hovedfokus.

Opp med skogproduksjonen

Skogsjef Per Skaare presenterte EDEL-satsingen hvor målsettingen er å løfte markas produksjonsevne med 1,5 bonitetsklasse innen år 2100. Dette skal gjøres gjennom riktige skjøtselstiltak til riktig tid, som markberedning før planting og tidlig ungskogpleie for å sikre stabile bestand i forhold til klimautfordringene. Skogen må brukes mer aktivt hvis vi skal nå 2 graders målet.

-Ikke rør skogfondsordningen!

På spørsmålet fra Tor Andre Johnsen om hva som må til for lykkes med målsettingen om 50 prosent høyere produksjon svarte adm.dir. Gudmund Nordtun kontant: – Ikke rør skogfondsordningen! Det er det beste virkemiddelet vi har for å få gjennomført tiltakene og bidrar til å holde investeringsnivået oppe.

– Vi diskuterer vern på 10 prosent, men vi må fokusere på 90 prosent bruk!

Gunnar Gundersen roste regjeringsplattformen, og ba om at plattformens omtale av 10 prosent vernet må følges i praksis.

– Regjeringsplattformen er bra, men vær oppmerksom på at Norge har så mye skog som ikke lar seg ta ut. Det bør unngås å verne høyproduktive, lett drivverdige arealer for å nå 10 prosent målet. Vår anbefaling er å konsentrere innsatsen om fjellskog. I et internasjonal perspektiv er dette en skogtype der Norge kan ta et spesielt ansvar og det vil være en god sak, sa Gunnar A. Gundersen.

Aktiv forvaltning og bruk av skogen er sentral i alle FNs scenarioer om vi skal begrense temperaturøkningen i verden. 

74 tonn på veien i Hedmark

Transport og logistikk var neste tema. Markedssjef Håkon Bakken orienterte om at det blir gjennomført en forsøksordning med 74 tonns akseltrykk i Hedmark. For skognæringen vil det bety mye å få en bedre utnyttelse av transportkapasiteten. Mer tømmer på færre vogntog gir lavere transportkostnader, færre tømmervogntog på veiene og miljøgevinst i form av lavere CO2-utslipp.

Det ble utdelt fortjent ros til regjeringens satsing på terminaler og togløsninger. Hvorfor ble ekstra tydelig da Håkon Bakken viste kartet over hvor industrien ligger og hvem som kjøper råstoffet vi produserer. 

– Alt av sagtømmer selges lokalt, mens massevirke må på tog for å nå markedet. Vi er helt avhengig av at det investeres i jernbaneinfrastruktur i Innlandet. Det er viktig at Godspakka blir innfridd!

Hyggelig tilbakemelding fra politikerne 

Tor Andre Johnsen skriver dette i en kommentar på sin fb-side:

– Takk til Glommen skog for et interessant og lærerikt møte. Imponerende å høre om deres planer for å øke boniteten med hele 50%, fokus på bruk og ikke vern av skogen og sist men ikke minst Norges kamp mot EU for at skogen må vektes MERE og IKKE mindre i klimaregnskapet👍😊