Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité besøker i disse dager Innlandet

Medlemmer av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité med komitéens leder Helge Orten i forgrunnen.

På høringsmøtet i Kongsvinger var skognæringen i fokus.

Jo Petter Grindstad fra Glommen deltok på høringen med et innlegg om skognæringens behov for bil og bane.
Grindstads hovedbudskap var at skognæringen er avhengig av effektiv transport på både bil og bane.

– Vi sier som Ole Brum: «Ja takk, begge deler».

Tømmer er i utgangspunktet en så lavt priset vare at næringen er svært sensitiv for transportkostnadenes andel av prisen kunden må betale. Dette kommer tydelig til uttrykk ved en sammenligning av prisen på laks og tømmer. En kilo massevirke har en verdi på 40 øre, mens en kilo norsk laks på vei til Europa har en verdi på om lag 60 kr per kg.
Da er det klart at transportkostnadene får stor betydning.

– Satsing på fjerning av flaskehalser (bruer med for lav bæreevne) på veg og realisering av Godspakke Innlandet er derfor av stor betydning for å sikre næringens konkurransekraft, konkluderte Grindstad.

Til Jo Petter Grindstads innlegg