Glommen med rekordvolum i 2018

– Det ligger an til et solid økonomisk resultat, og vi mener å ha grunnlag for et enda høyere utbytte på eiernes tømmeromsetning i 2018 enn i 2017, sier Gudmund Nordtun.

Glommen leverer. Til tross for en vinter med unormalt mye snø etterfulgt av langvarig tørke med stor brannfare i skogen, setter vi omsetningsrekord og passerer for første gang to-millionergrensen.

– I 2018 satte vi omsetningsrekord med 2,1 millioner kubikkmeter tømmer, en økning på over 7 prosent sammenlignet med året før, sier adm.dir. Gudmund Nordtun.

Interessen for hogst er drevet av gode tømmerpriser og at skogeierne har sluttet opp om Glommen i en geografi som kjennetegnes av sterk konkurranse om tømmeret.

– Det ligger an til et solid økonomisk resultat, og vi mener å ha grunnlag for et enda høyere utbytte på eiernes tømmeromsetning i 2018 enn i 2017, sier Nordtun.

Høye plantetall, EDEL er veien til økt skogproduksjon

Det er gledelig at plantevolumet holdes oppe, det legger grunnlaget for en god framtidsskog. I 2018 er det satt ut 5,8 millioner skogplanter. Arealet på ungskogpleie og forhåndsrydding økte sammenlignet med året før, men er fortsatt for lavt. Med riktig skogpleie fra markberedning, planting og til slutthogst har vi ambisjoner om å øke skogproduksjonen betraktelig. Prosjektet har fått navnet EDEL og skal i 2019 ledes av vår nye fagsjef Sverre Holm.

– Skogbehandlingsprogrammet EDEL som er utviklet av Mjøsen og Glommen, har et klart mål om å skape større verdier i skogeiernes skoger. Dette prosjektet har vi forventninger til sier Nordtun.

Løft i massevirkeprisen

Ved inngangen til 2019 vil vi skogeierne fortsatt oppleve høye tømmerpriser, og et løft i massevirkeprisene i første halvår.

– Det er optimisme i skogen og vi ser for oss at 2019 blir et godt år med høy aktivitet og ytterligere vekst i bransjen, sier Nordtun.