Politikerne vil ha fokus på skog i ny regjeringsplattform

Adm.dir. Gudmund Nordtun sier til NRK Østnytt at han er glad for signalene fra regjeringen om at næringen anses som en viktig del av det vi skal drive i Norge framover.

Gudmund Nordtun ble på NRK Østnytt i går spurt om han tror skognæringen vil nå opp i forhandlingene?

– Skogbruket og det grønne skiftet har vært et sentralt tema lenge. Så nå tror jeg de mener alvor, sa han.

NRK Østnytt spurte videre om hva han ville bedt dem satse på om han kunne satt seg ned med Solberg og de andre partiene.

– Vi trenger rammebetingelser som gjør drift mulig i konkurranse med det internasjonale markedet. Vi må ha et lovverk som gjør at vi kan drive næringen vår. Vi må ha infrastruktur som gjør at det kan utøves effektivt i from av vei- og jernbane. Der er det gjort mye bra på vei. Det mangler en del på jernbane. Vi er avhengig av rammebetingelser som gjør det gunstig å investere i treindustrien i Norge, så vi kan foredle tømmeret her, svarte Nordtun.

Hele innslaget ser du her – innslag 3