Endringer i Glommens skogavdeling

Fra 1. januar 2019 er regioninndelingen i skogavdelingen endret.

– Vi reduserer fra fire til tre regioner, og etablerer da tre relativt like regioner hva gjelder antall ansatte og tømmervolum, sier skogsjef Per Skaare.

Ny regioninndeling

Region Nord omfatter Østerdalen og strekker seg fra Elverum, Trysil, Engerdal og nordover, og vil bli ledet av Ingar Brennodden. Region Midt dekker Glåmdalen med Solørkommunene, Kongsvinger, Odal og Eidskog og vil bli ledet av Fredrik Christiansen. Region Havass omfatter som tidligere Østfold og Akershus og vil bli ledet av Torgrim Fjelstad.

– Begrunnelsen for denne endringen er å frigjøre ressurser for større satsning innen skogkultur og støtte til skogavdelingen på dette område.

Nyopprettet fagsjefstilling

Sverre Holm får ansvaret for å lede dette arbeidet og blir ny fagsjef i Glommen. Sverre får blant annet ansvaret for utvikling og integrering av EDEL i Glommen. Organisasjonen har lagt ned store ressurser i Skogskjøtselsstrategien EDEL. Og vi har innsett at skal vi kapitalisere på denne investeringen må vi legge inn mer ressurser her. Sverre sin interesse og kunnskap innen skogfag er vi kjent med, også hans rolle i utvikling av EDEL. Dette tilsier at han er rett person til å realisere dette. Sverre får i tillegg med seg Christian Svenkerud og får ansvaret for å fylle stabsfunksjonen innen område skogkultur, sier skogsjefen.