Tillitsvalgte gir grønt lys for å fortsette fusjonsarbeidet

Lederne for Glommens 7 skogeierområder og styret var samlet i går kveld for å diskutere videre framdrift og innhold i det foreliggende fusjonsutkastet mellom Glommen og Mjøsen.

Ny organisasjon vil ha 7500 andelseiere, en tømmeromsetning på 3 millioner kubikkmeter tømmer, en samlet omsetning på 2000 millioner kroner og en egenkapital på 900 millioner kroner.

– Jeg opplevde et møte preget av vilje og humør og med gode innspill til de pågående fusjonsarbeidet. Alle skogeierområdene er positive til fusjon mellom Glommen og Mjøsen og styret fikk med seg flere viktige momenter i de videre fusjonsforhandlingene, sier styreleder Ole Th. Holth.

– Det var særlig oppmerksomhet rundt hovedkontorplassering, viktigheten av økt næringspolitisk styrke og bedre involvering av Glommens andelseiere i prosessen. Våre tillitsvalgte er også opptatt av å bygge videre på det beste fra Glommen Skog og Mjøsen Skog. De vektlegger styrken i en desentralisert organisasjon og fastholdt hvor viktig det er at skogbrukslederkorpset snarere må styrkes enn svekkes.

– Tillitsvalgte var opptatt av å forankre løsningene i en åpen dialog med andelseierne. Blir framdriften som forventet vil vi ha en full høringsrunde blant andelseierne. Nå går vi videre med fusjonsforhandlingene med formål å etablere en ny, sterk organisasjon til beste for skogeierne, sier Holth.