Elvestuens utkast til klimaavtale med EU kan sette norsk skogbruk i knipe

Klimaavtalen med EU innebærer en stor trussel mot skogbruket og norsk skog- og klimapolitikk, advarer Skogeierforbundet. – Full forvirring, sier Marit Arnstad (Sp).

En viktig, men lite omtalt del av utkastet til avtale med EU om felles gjennomføring av klimamålene i FNs Parisavtale, kan få betydelige følger for norsk skogbruk i tida fram til 2030.

Trusselen norsk skognæring står overfor, er at man risikerer å måtte begrense hogst i Norge, eller må betale til EU.

Roper varsko til statsministeren

Ikke bare Skogeierforbundet, men alle aktører i «Verdikjeden Skog og Tre» frykter at regjeringen innen nyttår vil binde Norge til premisser som hindrer økt avvirkning fra skogen. Advarselen kommer fra Nils Bøhn, direktør skog og arealtilknyttet virksomhet i Norges Skogeierforbund, til ABC Nyheter. Uroen er så stor at bransjen har sendt brev til statsminister Erna Solberg og tre andre ministre.

Utfallet av saken vil påvirke arbeidsplasser og økonomi både i skogen og treindustrien.

Les mer på abcnyheter.no