Ulvevedtaket skytes ned fra alle hold skriver Østlendingen i dag

Glommens næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen spør i dagenes Østlendingen om Statsminister Erna Solberg virkelig hører til i partiet hun er leder for.

– Erna, du tar ikke ansvaret for holde Regjeringen på demokratiets kurs og med dette regjeringsvedtaket må jeg spørre; Hører du virkelig til i Høyre. Det finnes ingen ideologisk ryggrad igjen. Alt kan forhandles bort. Respekt for enkeltmennesker, eiendomsrett og demokratiets beslutningsorganer er borte. Jeg engasjerte meg politisk, fordi jeg trodde Høyre var fundamentert på disse kjerneverdiene og at politikk skapes nedenfra og opp i Høyre. Jeg vil gjerne fortsette å tro det, men det ser jeg ikke spor av her.

– I opposisjon lovte du i pressemeldingen etter forliket i 2011 at belastningen av ulv skulle ned i neste runde. Du stemte sammen med et enstemmig landsmøte i 2016 for at ulveforliket skulle følges opp og iverksettes og nå tråkker du på alt sammen og det engasjementet som lå bak! Takk får at du bygger slik tro på at det å engasjere seg nytter,

– Dette er et slag i ansiktet på alle dem som hadde en klar forventning om at man skulle komme i gang med å regulere bestanden i tråd med Stortingets vedtak, sier han.

Regjeringen tillater for første gang å skyte ulv innenfor skjermingssonen. Men både bønder og naturvernere kaller vedtaket et svik, og Frp vil endre loven. Rovviltnemndene foreslo å skyte 43 ulver i løpet av lisensjakten, blant dem tre flokker med totalt 17 dyr innenfor ulvesonen – de etablerte revirene i Hobøl, Mangen og Slettås. Beslutningen om å la Hobøl- og Mangen-revirene leve, betyr at kvoten reduseres med 14 dyr.

– Å hevde at konfliktnivået knyttet til de to andre flokkene, Mangen og Hobøl, ikke er høyt nok til at vilkårene for felling er tilstede, blir ren synsing fra departementet, sier Gundersen. – Dette viser at vedtaket kun er basert på politikk, og ikke på juridiske vurderinger, slik Elvestuen hevder.

Les mer på ostlendingen.no