Regjeringens ulvevedtak – et nytt svik mot distriktsnorge!

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har i dag overprøvd rovviltnemdenes vedtak om å tillate lisensfelling av tre ulveflokker i Hedmark og Akershus kommende vinter. I stedet åpner departementet for lisensfelling av kun én flokk, den såkalte Slettåsflokken.

Dette vekker kraftige reaksjoner skriver de 12 organisasjonene i Naturbruksalliansen i en pressemelding.

– Dette er et slag i ansiktet, og et hån mot innbyggere, jegere og næringsdrivende både innenfor og utenfor ulvesonen, som nå hadde en klar forventning om at man skulle komme i gang med å regulere bestanden i tråd med stortingets vedtak, sier Gunnar Gundersen, leder for Naturbruksalliansen.

Etter en ny sommer med store tap av beitedyr til rovvilt, og med store lidelser både for dyr og eiere, er det uforståelig at Regjeringen legger opp til en fortsatt vekst i den allerede alt for store bestanden av ulv. Dette er ren symbolpolitikk, kun innrettet for å forsøke å dempe gemyttene, og unngå fokus på at Stortingets vedtak ikke følges opp. Det må åpenbart aksjoner som i 2016 til for at man sentralt skal forstå alvoret!

Vedtaket er kun basert på politikk

Ulvebestanden ligger i dag godt over det bestandsmålet som Stortinget har vedtatt for den norske ulvebestanden på 4-6 familiegrupper

– Å ta ut Slettåsflokken er selvsagt positivt for dem som har levd med denne nærgående flokken i en årrekke. Det er på høy tid at Tryslingene får slippe å leve med den belastningen dette har vært. Men å ta ut én enkelt flokk på tre dyr når bestanden er i så kraftig vekst som den har vært de siste åra, har ingen betydning for å kunne oppnå det bestandsmålet Stortinget har vedtatt, sier Gundersen.

– Å hevde at konfliktnivået knyttet til de to andre flokkene, Mangen og Hobøl, ikke er høyt nok til at vilkårene for felling er tilstede, blir ren synsing fra departementet, sier Gundersen. – Dette viser at vedtaket kun er basert på politikk, og ikke på juridiske vurderinger, slik Elvestuen hevder.

Stortinget må rydde opp 

Våre organisasjoner har et tett og godt samarbeid i denne saken, og nå vil vi samle innsatsen og legge et kraftig press på Stortinget, som må rydde opp i dette. Stortinget har gitt klare føringer for at bestandsmålet for ulv skal overholdes, og at ulvebestanden kan reguleres også innenfor ulvesonen når bestandsmålet er nådd. Nå kan ikke Stortinget lenger sitte å se på en regjering som fortsatt driver en forvaltningspraksis stikk i strid med Stortingets klare føringer, sier Gundersen. Da Klima- og miljødepartementet overprøvde rovviltnemdene og stanset lisensjakten i 2016 oppstod det store demonstrasjoner foran Stortinget i Oslo.

– Denne gangen er det enda flere som er frustrerte, sier Gundersen. – Rovdyrkonflikten har bare vokst siden sist, og ordføreroppropet tidligere i høst reflekterer at det nå er enda større deler av landet som er i opprør, slår Gundersen fast.

Til pressemeldingen