Har departementet fulgt ulveforliket?

Statssekretær Atle Hamar bekrefter, kanskje ubevisst, alle mine mistanker i sitt innlegg: Det er alt annet enn Stortingets vedtak og Stortingets føringer som danner grunnlag for styring av ulvepolitikken i KLD og det er et skrikende behov for politisk kontroll og styring av KLD!

Når statssekretær Atle Hamar angriper meg for å skrive «mykje eventyr og lite som er faktaorientert og riktig», så burde han i det minste selv forsøke å forklare fakta. Det unngår han behendig og gir heller en forelesning om byråkratiets lojalitet som jeg gjerne underskriver for det alt vesentlige av norsk byråkrati med unntak av KLD. Derfor får jeg hjelpe ham litt med hensyn til fakta.

Det er ikke meningsmålinger som skal danne grunnlag for norsk politikk slik statssekretærens innlegg tyder på at han mener. Det er Stortingets vedtak. Der forhandler man fram kompromisser som viser folkeviljen inntil neste valg. Atle Hamar skriver mer om meningsmålinger enn om Stortingsvedtakene. I Innst. 330S(2015-2016) – ulveforliket – står det å lese følgende; «Komiteens flertall vil understreke at bestandsmålet skal oppfattes slik at det er et minimums- og maksimumsmål og at når dette er nådd når man har passert 4 og det skal ikke overstige 6 (flokker). Da skal det iverksettes uttak.» og litt lenger ned sier forliket; «Komiteens flertall vil understreke at bestandsmål fastsatt av Stortinget er det klart overordnede vedtak». Hvordan statssekretæren skal kunne påstå at dette etterleves når vi har 10,5 flokker er for meg en gåte. Et vedtak der man følger rovviltnemndenes innstilling i år, vil bedre statistikken, men vil trolig ikke få oss helt ned på bestandsmålet etter endt jakt. Vi har ligget over bestandsmålet i flere år nå!.

Ulveforliket var dessuten mer enn bare bestandsmål. Stortinget vedtok også at KLD skulle «utrede mulige økonomiske ordninger for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen» i tillegg til at KLD skulle fremme «en sak hvor man vurderer mulige ordninger for midler til kommuner med ynglinger innenfor ulvesonen». (vedtak 770 og 771) Begge deler har KLD hoppet over og i stedet kommet med en kompensasjonsordning til kommunene på 20 mill kr. Når Stortinget vedtar at de vil ha en sak, så skal man ha en sak, og ber de om en utredning, så skal de ha en utredning! Dette er ikke fremlagt av KLD. I stedet betrakter KLD et årlig kompensasjonsbeløp til kommuner som innfrielse av disse to vedtakene! Rettighetstap som er beregnet til 5-5,5 milliarder kroner for grunneiere og beiteretthavere er erstattet med 20 millioner kroner til kommunene! Nærmere landevegsrøveri kan man ikke komme, og det er iscenesatt av KLD! Er det rart at jeg påstår at KLD leker med de følelser som nå setter fyr på Frankrike? De latterliggjør jo folk og deres opparbeidete rettigheter!

Stortinget vedtok i tillegg at lik jakttid innenfor og utenfor sona skulle vurderes og at en uavhengig undersøkelse av den genetiske opprinnelsen til dagens norske ulvestamme skulle iverksettes. Begge deler er fulgt opp. Lik jakttid ble det ikke åpnet for selv om Stortingets intensjon var åpenbar. Uavhengigheten i genetikkundersøkelsen er omstridt, etter at oppdraget ble tildelt en forsker som har deltatt aktivt i den politiske debatten omkring rovdyr.

Et uttaksvedtak nå som er iht rovviltnemndenes innstilling er ikke komplisert, slik statssekretæren påstår. Når han i tillegg sier at en avgjørelse skal komme i god tid før jaktstart, så blir jo dette lettere komisk. Departementet med hele sitt byråkrati har brukt 5 måneder på å behandle en klagesak, mens de frivillige jegerne får julaften til å forberede jakta. Bedre kan ikke arrogansen avsløres! Det gjelder i dette tilfellet både overfor Stortinget og de berørte!

Gunnar A. Gundersen, tidligere stortingsrepresentant, næringspolitisk sjef i Glommen og leder Naturbruksalliansen.

Mer om saken, samt dette debattinnlegget leser du på nationen.no