Norsk Skogbruk – til skogstudenter, -elever og lærlinger

Glommen blir med på spleiselaget for å gi framtidens skogbrukere et gratis abonnement på fagtidsskriftet Norsk Skogbruk.

En spørreundersøkelse gjennomført av Norsk Skogbruk viser at denne gruppen studenter faktisk ønsker å lese nyheter om skog på papir. I tillegg får alle de nye abonnentene tilgang til digital versjon, nyhetsbrev og Norsk Skogbruks digitale mediearkiv – som også kan være nyttig i skolesammenheng.

– Vi ser på dette som en håndsrekning til våre unge og lovende skogbrukere, og mener at dette vil være med på å øke kompetansen og kunnskapen om næringen de unge skal inn i og gjøre dem kjent med nettverket og personene som jobber i skogbransjen, sier organisasjonssjef Ivar Stuve.