-Vi må ta oss nødvendig tid

– Vi hadde for høyt trykk på framdrift i fusjonsprosessen og etter innspill fra våre tillitsvalgte, legger nå opp til en høringsrunde på forslaget, sier styreleder Ole Th. Holth til Østlendingen.

– Det har også kommet mange reaksjoner på Hamar som sted for hovedsete og GM Skog som navn, sier styrelederen.

Alle innspill på bordet

– I utgangspunktet var planen at tillitsvalgte, andelseiere og styrene skulle vedta fusjonsforslaget før jul. Slik blir det ikke. Årsaken til at vi ønsket tempo var å unngå for stort og langvarig fokus på fusjon i organisasjonene. Vi må bruke den tida som er nødvendig for å sikre et godt fundament og har lagt ut hele forslaget til åpen høring, sier Holth.

Østlendingens intervju med styreleder Ole Th. Holth leser du her