AT Skog og Vestskog tar et nytt felles steg

“Skognæringa er i fremmarsj – AT Skog og Vestskog har signert en intensjonsavtale om å jobbe fram et felles forslag til fusjonsplan”, skriver de i en pressemelding.

– Utviklingen i bransjen går mot større enheter, sier Glommen-sjef Gudmund Nordtun.

I følge pressemeldingen vil selskapet omsette for ca. NOK 1 mrd. basert på årlig handel med om lag 1,5 mill. m³ tømmer. Partene mener en sammenslått virksomhet vil være bedre rustet til å møte de utfordringer vi må forvente i markedet fremover. Videre gir sammenslåing en mulighet til ytterligere spesialisering og modernisering av organisasjon, produksjon og logistikk. Selskapet får en bredere tilstedeværelse i markedet med økt fokus på kundeservice.

Ikke uventet

– Dette ikke er uventet etter at de inngikk avtale om alt eksportvirke fra Vestskog i vår. Også et ledd i den strukturendringen vi ser i bransjen med større enheter, sier adm. dir. Gudmund Nordtun.

Til pressemeldingen