Elektrifisering av Follum-banen

Glommen registrerer med glede at samfunnets investeringsvilje i god og effektiv infrastruktur for tømmertransport, er stor. Siste “skudd på stammen” er at sidebanen fram til tømmerterminalen på Follum skal elektrifisering.

Dette berører ikke Glommen direkte, men når samfunnet legger store ressurser inn i å bedre skognæringens kostnadseffektivitet, så må infrastrukturen det investeres i kunne brukes av alle.

På samme måte som på Vestmoterminalen i Elverum, der Bane-Nor ved diskusjoner om eventuelle investeringer satte krav om at alle aktører skal ha tilgang etter et likhetsprinsipp kostnadsmessig som reflekterer reelt nivå i markedet, må de samme krav bli stilt til Follumterminalen som eies av Viken Skog. Det er prinsipielt viktig at ikke offentlige investeringer bidrar til konkurransedreining mellom aktørene i tømmermarkedet og det er viktig at dette er betingelser som stilles ved alle investeringer fra det offentliges side.

Vi ser fram til at det nye anlegget kommer i drift for alle som skal håndtere tømmer i dette området.