Store stolper på fagdag

På onsdag var det fagdag med temaet stolper.

Skogbruksledere, utsynere og spesialtømmeransvarlige både fra Glommen og andre tømmerkjøpere var invitert til stolpeterminalen på Ilseng for å være med på en omvisning og gjennomgang av kvalitetskravene.

– Vi fikk også være med og se hvordan virkesmålinga måler inn og klassifiserer stolpene. Vi var heldige og fikk se et parti med flere store flotte stolper helt opp i 19 meter. I forkant av dette var vi fra Glommen ute i skogen for å syne ut og kontrollere utsyninga hos en skogeier som skal hogge stolper senere i vinter, forteller skogbruksleder Emil Kulusveen i Elverum.

Har fått sving på spesialtømmeruttaket

Glommen har lange tradisjoner innen spesialtømmersegmentet. I 2001 ble det opprettet en egen utsyningsavdeling for spesialtømmer. Bakgrunnen for satsningen var å dekke et etterspørselsbehov i markedet og å øke verdien på skogeiernes tømmerleveranser.

– Dette er viktig for å utnytte den potensielle verdien som står i skogen på best mulig måte. Fagdagen var nyttig og lærerik for alle, sier Emil Kulusveen.