Ja til felles nordisk skogpolitikk

Nordisk råd anbefaler regjeringene i de nordiske landene å være pådrivere for én felles nordisk holdning overfor EU i skogpolitikken.

Skogeierforbundet støtter avgjørelsen

‐ Både vi og de andre nordiske skogeierorganisasjonene mener vi bør utvikle en felles nordisk skogpolitikk, og vi er svært glade for den brede støtten forslaget fikk ved behandlingen i forrige uke, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Skogeierforbund, Ellen Alfsen.

‐ Om de nordiske landene står sammen, er Norden en maktfaktor å regne med, sier Alfsen.

Les mer på skog.no