Skogminister for en dag

Skogministeren, Bård Hoksrud (midten) fikk være med i en hogstmaskin og oppleve moderne skogsdrift. Her diskuterer han med de to skogsmaskinopreatørene og brødrene Jon Ola (t.v.) og Tor Emil Engebretsen. Foto: Åsmund Lang.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) var først og fremst «skogminister» for en dag, da han mandag 29. oktober var på rundtur i Solør og Elverum med Glommen Skog for å lære mer om næringskjeden rundt skog og tre.

Fra hogst og bålkos i skogen til Glommens hovedkontor i Elverum, hvor det ble en god dialog mellom statsråden og departementets folk på den andre siden og administrerende direktør i Glommen Skog, Gudmund Nordtun, samt Gunnar Gundersen og Per Skaare på den andre siden, rundt en rekke ulike næringspolitiske spørsmål. Stikkordsmessig berørte dialogen blant annet infrastruktur, herunder kommunale veier, skogsbilveier og Solørbanen, investeringskapital og risikoavlastning rundt satsing på ny massevirkeforbrukende industri, prisutvikling ved salg av skogeiendommer, ulv og oppfølging av Stortingets bestandsmål for rovdyr, samt hvordan Opplysningsvesenets fond som en statlig skogforvalter opptrer i markedet og definerer sin rolle, sett i relasjon både til privat eierskap og til Statskog.

Landbruks og matminister Bård Hoksrud syntes han hadde fått godt innsyn i skognæringa, og han tok med seg mange av de næringspolitiske innspillene fra Glommen for å jobbe videre med disse i sin rolle som statsråd. Foto: Åsmund Lang

– Vi har vært innom veldig mange viktige områder, som utdanning/rekruttering, skogskjøtsel og hvordan næringen gjennom sine leveranser av et grønt råstoff, og gjennom innovasjon med fokus på bærekraft, kan bli en svært viktig bidragsyter i kampen for et bedre klima i framtiden. Det har vært moro å få være så tett på en ekte moderne skogsdrift og å oppleve en veldrevet bedrift som Moelven Våler. Videre har vi fått diskutert mange spennende spørsmål knyttet til både innovasjon og næringsutvikling. Jeg har lært mye og jeg har fått mange inntrykk og tilbakemeldinger, samt noen utfordringer som jeg naturligvis tar med meg for å se nærmere på. Akkurat hva vi som politikere kan bidra med, synes jeg det er for tidlig å si noe om i dag, men det å bruke en hel dag på å se skogen som næringskjede fra A til Å har vært veldig positivt, oppsummerte «skogministeren».

Les mer på skog.no