Får penger til ny hogstmaskin

 

Skogsjef Per Skaare, næringspolitisk sjef Gunnar A Gundersen, fylkesråd Aasa Gjestvang og rektor ved Sønsterud, Einar Moan. Foto: Aasmund Lang

Fylkesråd Aasa Gjestvang kom med nyheten om at 4 millioner kroner er øremerket ny hogstmaskin til Sønsterud i budsjettet for 2019.

Nyheten kunne ikke blitt sluppet på et bedre tidspunkt enn med landbruksministeren til stede. Bård Hoksrud var invitert av Glommen til en dag viet skog- og trenæringen i Glommen-land.

– Viktig at bransjen er på hogget, sier Bård Hoksrud.

Gudmund Nordtun og Bård Hoksrud.

Glommen har fokus på maskinførerutdanningen

– Dette var en svært hyggelig beskjed å få. Glommen har over tid jobbet med tilpasninger for utdanningen til næringen. Det er godt å se at vi med målrettet jobbing og gode argumenter oppnår resultater. Hogstsimulatoeren er et godt tilskudd, men kan ikke erstatte maskintid fra en moderne hogstmaskin. Nå får elevene verdifull maskinerfaring og blir kjent med det digitale løpet som de møter på sin framtidige arbeidsplass, sier adm.dir. Gudmund Nordtun.

Landbruksministeren prøver seg som maskinfører. Foto:: Aasmund Lang

Framtiden ligger i skogen – øving gjør mester

På Sønsterud videregående skole er hogstmaskinsimulatoren flittig i bruk i skogbruksutdanningen. Her kan kommende skogsoperatører få verdifull trening innendørs før de skal ut i «ordentlige» maskiner og felle og kappe trær ute. Simulatoren er utviklet til å være så tett opp til anvendelse av hogger og lassbærerne som mulig.

Godt plassert i førersetet og i gang med å trene møter vi Julianne Storfjell fra Vestfold. Hun går andreåret på VK2 skog og er fast bestemt på å komme ut i praksis og senere få fast arbeid i skogen.

– Jeg er nærmest vokst opp i en hogstmaskin og fått gå gradene hjemme hvor faren min eide eget utstyr. Nå har jeg vært så heldig å få utplassering hos GM Skogsdrift og Gunnar Filtvet. Der skal jeg begynne allerede neste uke. Da er det godt å kunne legge et grunnlag innendørs med trening i simulatoren. Den er svært lik en operativ hogstmaskin og jeg begynner etter hvert å få godt grep om knapper og spaker. Dette er nødvendig for å komme i gang og jeg gleder meg skikkelig til å overføre inne-treningen til skikkelig skau.

– Jeg er nærmest vokst opp i en hogstmaskin og gått gradene hjemme hvor faren min eide eget utstyr. Nå har jeg vært så heldig å få utplassering hos GM Skogsdrift og Gunnar Filtvet, sier andreårsstudent Julianne Storfjell.

Trenger motivert ungdom

Gunnar Filtvet er opptatt av å legge til rette for at motiverte og interesserte ungdommer skal få muligheter i skogsmaskinene.

– Utfordringene er å få nok maskintid på lærlingene. Som bransje er vi nødt til å ta rekruteringen på alvor. GM Skogsdrift har tatt utfordringen da vi er helt avhengig av riktig kompetanse og nyrekruttering. Vi gleder oss til at Julianne kan komme i gang med sin yrkeskarriere i skogen, vi trenger motivert ungdom og det er bra at jenteandelen er på vei opp i et tradisjonelt mannsdominert yrke.

Aasa Gjestvang er medlem av Hedmarks fylkesråd, hvor hun har ansvar for videregående opplæring, kompetanse og personal.

Mer om statsrådsbesøket i Glommen-land leser du her glomdalen.no