Hvor gunstig er OVFs strategi for kjøp av skog med tanke på lokal verdiskapning?

Glommen fikk i sommer flere henvendelser rundt Opplysningsvesenets fond (OVF) og at de aktivt deltok og vant budrunder på skogteiger som var til salgs i Glommens områder.

Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til landbruks- og matministeren.

Dette skapte irritasjon og harme hos andre aktører som følte at de konkurrerte med «Staten». Stortingsrepresentant Emilie Mehl stilte spørsmål til Kulturministeren om dette.

Vi fikk derigjennom avklart at det foreligger en avtale mellom OVF og Miljødirektoratet om at når OVF tilbyr areal til frivillig vern så kan de enten motta nytt skogareal i bytte eller velge å kjøpe mer skog. Isolert sett er dette da en måte å øke den offentlige andel skog i Norge på. Kulturministeren varsler i svaret at det kommer en stortingsmelding om OVF våren 2019.

Glommen mener fondets aktive holdning til kjøp av skog i vårt område bør belyses i stortingsmeldingen.

Her leser du spørsmålet fra Emilie Enger Mehl (Sp) til landbruks- og matministeren