Snakker om klima

Kommentar av Hans Bårdsgård i Nationen:
Klimalandbruket er viktig, hevder regjeringen. Men det blir knapt mer budsjettpenger til tiltak som virker.

Skogen er blant våre beste hjelpemidler til å ta hånd om klimagassutslipp, fastslår Hoksrud. Så da kommer det sikkert mer penger til hjelpemidler, til gjødsling, skogsbilveier og skogplanting i 2019-budsjettet?

Nei. Isteden kommer det mer penger til forskning for å bekrefte det Hoksrud allerede har fastslått. Mens forskningsmiljøene regner enda en gang, fortsetter regjeringen å skyve lavthengende klimatiltak i skogsektoren foran seg.

For skogbruket er det en mager trøst at regjeringen kutter litt i skogvern. Vern av skog er ikke et klimatiltak, ifølge Miljødirektoratet. Men bare fordi skog ikke vernes, betyr det ikke at den blir hugget og brukt. Skal vi hogge like mye i skogen vår som svenskene gjør i sin, må hogsten dobles.

Her leser du hele kommentaren til Hans Bårdsgård