Blar opp 25 millioner til forsterkning av bruer

Samferdselsdepartementet setter av 25 millioner kroner til forsterkning av bruer på fylkesveiene i forslaget til neste års statsbudsjett. Skognæringa håper på sikt at 50 nye bruer godkjennes for tyngre tømmerfrakt.

Det er satt av 300 millioner kroner i til et såkalt bruprogram i Nasjonal Transportplan (NTP). Midlene skal brukes til å forsterke bruer som ikke tåler 60 tonn vekt på fylkesveinettet, skriver Nationen.

I følge Nationen kom samferdselsministeren i forrige uke med et løfte om at midlene til det såkalte bruprogrammet nå er satt av i statsbudsjettet for 2019.

– Viktig for næringa

Dale presenterte nyheten sammen med landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

– Infrastrukturen er utrolig viktig for næringa. Det å få bukt med flaskehalsene er avgjørende for å få transportert tømmeret til en laveste mulig kostnad. Jeg er veldig glad for at dette nå kommer på plass, sier Hoksrud.

– Det handler om konkurranse med våre naboland. Det å få mengde på vogntogene, flaskehalsene bort og gode skogsbilveier er kjempe viktig. Det er totaliteten som vil være bra for næringa, sier Hoksrud.

Les mer på nationen.no