Nationen på lederplass: Spennende fusjonsforslag

Skogsamvirkene Glommen Skog og Mjøsen Skog er på vei inn i forhandlinger å samle en sentral del av Skog-Norge til ett rike. Prosessen kan bli vanskelig, men den er viktig, skriver Nationen på lederplass.

Likevel kan det være verdt det. Selv om stort ikke nødvendigvis betyr bedre, og mindre aktører kan ha fordeler i markedet, er det liten tvil om at ønsket om økt profesjonalisering i skogen er utbredt. En sammenslåing av Glommen og Mjøsen kan bli et sterkt bidrag i en slik retning. Spesielt dersom målet om sterkere fagmiljøer og økt forutsigbarhet for skogentreprenørene kan innfris raskt.

Det er imidlertid viktig at det en slik profesjonalisering ikke kommer på bekostning av de mindre skogeierne. Derfor er det betryggende at Holth og Uggen lover å sikre samvirkeprinsippene i prosessen. Noen av prinsippene er allerede under press. Samvirketanken om lik tømmerpris til alle eiere er allerede en saga blott. Skogeierne nærmest markedet får bedre betalt enn skogeierne langt oppi dalen. Det er viktig at prisforskjellen ikke øker. Profesjonalisering kan gå så langt at den overkjører fellesskapet og tradisjonene som utgjør det bankende hjertet i norsk primærnæring. Avstanden til beslutninger kan bli for stor i en mer sentralisert struktur. En slik utvikling kan på sikt skade mer enn den gagner.

Heldigvis er det ingen grunn til å tro at Mjøsen og Glommen styres av så korttenkte interesser. Skogeiernes verdier må forvaltes best mulig, og skogeierforeningene i Innlandet har stolte tradisjoner. Velger de fusjon, er det sannsynligvis fordi et forpliktende og forbedrende samarbeid vil være et nytt og verdifullt kapittel i denne stolte tradisjonen.

Vi har tatt inn et utdrag fra lederen – hele lederen leser du her