Den største militærøvelsen i Norge siden «Den kalde krigen»

Trident Juncture blir den største militærøvelsen i Norge siden «Den kalde krigen». Omlag 40 000 soldater fra over 30 land vil delta i øvelsen.

Trident Juncture er en NATO-ledet høyprofil øvelse som arrangeres i oktober og november 2018. Sist gang NATO arrangerte en tilsvarende øvelse, var i Italia, Portugal og Spania i 2015.

Selve «striden», 31. oktober til 7. november, vil skje fra Koppang og nordover mot Røros og vestover inn mot Oppdal og Folldal. I dette området vil øvingsaktiviteten skje i terreng og på offentlig og privat vegnett.

Sørg for god dokumentasjon

Planlegging av øvelsen foregår fortsatt. En mer eksakt beskrivelse av øvingsområdet vil komme når endelig rekvisisjon offentliggjøres 2-3 uker før øvelsen.

–  Mange grunneiere i øvingsområdet vil bli berørt. Vi anbefaler grunneierne å sørge for god dokumentasjon ved å ta bilder av eiendommen før og etter øvelsen, sier Jo Petter Grindstad.

Hvordan grunneierne skal forholde seg før, under og etter øvelsen leser du her

Oppdatert informasjon om øvelsen vil bli lagt ut på www.forsvaret.no

Faktaark om øvelsen finner du her