Glommen-tillitsvalgt frikjent i fuglerettssaken

Tormod Skramstad frikjent i fuglerettssaken: – Føler meg trakassert sier han til Østlendingen i dag.

– Dette er en prinsipielt viktig og riktig avgjørelse av retten, seier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen.

Åmot-bonden Tormod Skramstad er av Sør-Østerdal tingrett frikjent for å ha påført fugler og reir skade etter å ha harvet et område i Rena leir i fjor vår.

– Det var regelrett trakassering, sier Skramstad. Hele saken var et sleivspark fra politiet, sier forsvarer Jostein Løken.

Retten fant det ikke bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har påført reir eller fugler skade. Verken tiltalte, eller noen av vitnene, hadde sett fugler eller reir som var påført skade eller lidelse. Retten mener videre at det ikke finnes bevis for at det var hekkende fugl i området da harvinga foregikk.

«Fugler i luften, er etter rettens vurdering, ikke tilstrekkelig for å bevise at det var hekkende fugler og reir i området når arbeidet fant sted», heter det i dommen.