Gjestvang i spagat

Gjermund Gjestvang kommenterer Glommen og Mjøsens skogpleiesatsing – EDEL – i sitt innlegg 5. september.

Gjestvang er vel i mot det meste, men når han angriper skogbruket hugger han seg selv i beinet. Bærekraftig og aktiv forvaltning av skog er en viktig del av klimaløsningen. Det slår både EU og FNs klimaeksperter fast. “Det absolut mest kontroversiella är at inte bruka skogen”, sa tidligere svensk statsminister Gøran Pärson på et seminar om skog, bærekraft og klima i Norsk VitenskapAkademi nylig. Både FNs og EUs politikk, der Pärson også er med, utformes med hensyn på at forvaltning av skog er viktig. Dette gjøres ikke uten massiv støtte i de fleste miljøer.

Livssyklusen til en skog har blitt beskrevet og forsket på i en rapport fra EU som ble presentert på det nevnte seminaret. I følge denne rapporten vil et hogstfelt de første 7-8 år etter hogst avgi mer CO2 enn det tar opp. Greiner og røtter råtner i større omfang enn ny skog bygger opp biomasse, men så starter et netto opptak. Etter ca 20 år er feltet i null og så starter en 20-30 årsperiode der feltet binder en stadig økende netto mengde CO2. Framover mot en alder på 100-120 år fortsetter feltet netto å binde CO2, men i stadig mindre grad. Når feltet er gammelt nok – anslagsvis +/-160 år – bindes ikke netto CO2 lenger. Da brytes like mye ned som det som bindes. Gjestvang kan umulig ha godt underbyggede tall for sin kritikk!

Store arealer i Norge nærmer seg en alder der skogen ikke lenger gjør jobben i klimasammenheng. Dette vises også i Nasjonalbudsjettets gjennomgang av skog som klimaaktør. Vi er ved et punkt der norske skoger vil “fange” mindre CO2 om vi ikke øker avvirkningen. Miljøkriteriene viser at norske skoger er i bedring og mye tyder på at vi driver et godt og bærekraftig skogbruk. Aktiv drift og forvaltning sikrer, i tillegg til å være det absolutt billigste klimatiltak vi råder over, arbeidsplasser og råstoff til bygg, papir, kartong og alle nye produkter som kan komme med det grønne skifte.

Gjestvang ønsker seg helt sikkert både bedre klima og flere biobaserte produkter. Hvordan han skal få det til uten aktiv forvaltning av skogen, er et mysterium. Han står i spagaten!

Skogsjef Per Skaare, Glommen
Skogsjef Johannes Bergum, Mjøsen

 

Gjermund Gjestvang kommenterer Glommen og Mjøsens skogpleiesatsing – EDEL – i sitt innlegg i Østlendingen 5.9.