– Utnytt pristoppen

Stormkast, gode tømmerpriser og elendige avlinger på jordet. Alt dette – sammen med en krevende vinter og en tørr sommer – gjør at hogstmaskinene går varme i skogen om dagen.

– Det blir et knallår, sier Per Skaare til Glåmdalen.

Det er stor etterspørsel etter både sagtømmer og massevirke, og det fører til svært gode priser. Moelven Industrier legger fram et av sine aller beste halvårsresultat. Det er god etterspørsel etter trelast. Norske Skog har jamret for at tilgangen på massevirke har vært for dårlig. Den store aktiviteten i industrien øker prisene og gir gode tider for skogbruket.

Bør utnytte pristoppen

– Det har vært et spesielt år. Våt høst og en snørik vinter ga utfordringer for arbeidet i skogen. Våren uteble, og vi gikk rett inn i forsommeren med skogbrannfare. Vi har holdt hjulene i gang, men med høyere driftsutgifter enn ellers. Vi ønsker å komme mer i vater, sier Per Skaare, som ser stor interesse for avvirkning hele veien fra Østerdalen i nord til Østfold i sør.

Skaare sier at dette vil kreve at noe avvirkning vil bli flyttet fram i tid. Også de som settes i gang av bønder som trenger penger etter en dårlig sommer.

– I sommer gikk vi ut og satte ned renta på forskudd for tømmeroppgjør. Vi ønsker å bistå landbruket i denne spesielle situasjonen. Dette gjør det mulig å utløse penger nå – selv om tømmeret ennå ikke er levert. De gode prisene er bra for landbruket, slår Skaare fast.