Alle ansatte på tur

Glommen reiser på tur til Georgia med alle ansatte.

De aller fleste ansatte blir med på turen fra 29. august til 2. september.

– Glommen fikk et solid resultat i 2017. Tømmeromsetningen endte på 1,9 millioner kubikkmeter og er den høyeste noensinne. Styret har ønsket å markere den solide innsatsen og bevilget en pott til en fagutferd som bidrar til motivasjon og fellesskap, sier adm.dir. Gudmund Nordtun.

Forventningsfull gjeng

Glommens ansatte er spredt over et område fra Røros i nord til Kornsjø i sør, og det sier seg selv at treffpunktene for samtlige ansatte ikke kan bli så veldig mange i løpet av året.

– Da denne muligheten kom opp, kastet vi oss rundt og nedsatte en turkomite som valgte et reisemål de færreste av oss kjenner fra før. Turtipset kom fra en av våre tillitsvalgte i Havass, Petter Simonsen, som snakket varmt om Georgia både fra et skogbruks- og kulturelt ståsted.

– I Georgia er forvaltningen av skog og natur forskjellig fra Norge. Dette blir det spennende å høre mer om, sier Gudmund Nordtun.

Vi er i full drift igjen fra mandag 3. september.