Stadig flere jakter hjort

Totalt var det 48 000 jegere som jaktet hjort høsten 2017. I løpet av ti år har antallet hjortejegere økt med nesten 40 prosent.

Selv om det er lov å felle flere hjort enn elg, er det fortsatt flest elgjegere, skriver SSB på sine hjemmesider.

Fra jaktåret 2016/2017 til 2017/2018 økte antallet hjortejegere med 2 prosent, viser statistikken over aktive jegere. I alt var det 94 000 jegere som jaktet hjortevilt sist jaktår. Elgen er fortsatt det hjorteviltet flest jakter. Totalt var det 61 000 jegere som jaktet elg høsten 2017.

Til sammen var det 142 000 jegere som jaktet sist jaktår.

Til statistikken