– Imponert over entreprenørene og maskinførerne

Setter innmålingsrekord under svært krevende forhold.

– Dette er innmålingstall som vi aldri tidligere har oppnådd i Glommen, sier Per Skaare.

Tømmerinnmålingen ved utgangen av juli er 45.000 kubikkmeter høyere sammenliknet med samme periode i fjor.

– Slike innmålingstall har vi aldri tidligere oppnådd i Glommen, og attpåtil etter en tøff vinter med krevende snøforhold og flere måneder med uvanlig tørt vær og påfølgende skogbrannfare, sier skogsjef Per Skaare. – Vi er imponert over det samarbeidet entreprenørene og maskinførerne har fått til sammen med skogbrukslederne.

Størst økning i Østfold og Akershus

Vi har aktive skogbruksledere og dyktige entreprenører, som stiller med konkurransedyktige tømmer- og driftspriser, samt et godt utvalg av aktuelle tømmersortiment.

– Dette resulterer i at flere skogeiere ønsker å selge tømmeret sitt til oss, og det er svært gledelig at det er i Østfold og Akershus vi har den største veksten. Skogeierne har tatt oss vel imot etter fusjonen med Havass i 2015.

Stor etterspørsel og høye priser

Skogsindustriens etterspørsel etter tømmer er sterk og prisene stiger.

– Skogeierne bør passe på og benytte seg av de gode vilkårene. Vi har knyttet til oss ytterligere driftskapasitet og er klare til å møte skogeiernes hogstønsker, sier skogsjefen.