Kurs om gjeddefisketurisme

Glommen i samarbeid med Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold arrangerer kurs i gjeddefisketurisme på Skaslien 18. august kl. 09.30-15.00.

Kurset setter fokus på krav til fiskevann, behov for tilrettelegging, krav til utleieenheten, hvilke muligheter det er for utleie i markedet og økonomi.

Vi har vært svært heldig å få tak i gode innledere. Professor Trond Haugen fra NMBU på Ås kommer for å snakke om gjedde og Norgesansvarlig i Angelreisen, Christian Kracke, vil snakke om markedet og mulighetene.

Påmelding gjøres slik:

Til epost: oystein.toverud@utmarksavdelingen.no
sms til: Øystein: 91396674

Frist: 14. august 2018

Pris:

Glommen-medlemmer, kr 100,-
Andre kr 200,-

Program:

Kl. 09.30 Kaffe
Kl. 10.00 Åpning ved Jo Petter Grindstad, leder i styringsgruppa
Kl. 10.15 Hvordan skal du forvalte/drifte et fiskevann så gjedde blir 1 meter og man beholder store gjedder? v/professor Thrond Oddvar Haugen, NMBU
Kl. 11.15 Tilrettelegging for fisketurisme v/utmarkssjef Øystein Toverud
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 12.45 Hva selger i markedet? Er det noen nye strømninger? V/Norgesansvarlig i Angelreisen Christian Kracke
Kl. 14.00 Finansieringsmuligheter (tilrettelegging og organisering av innsjøer for å utvikle fiskeressursen, hjelp til forbedring av standard m.m. til utleiehus for å tilpasse dette til markedet) v/Øystein Toverud
Kl. 14.45-15.00 Avslutning