Sulten skogsindustri – hogg i høst

Skogsindustriens etterspørsel av råstoff er meget god – både innen treforedling og tremekanisk.

– Vi kan tilby betydelig økte priser nå i høst, sier Håkon Bakken.

Skandinavisk treforedlingsindustri har på grunn av økt kapasitet og et sterkt marked for sine produkter et stort behov massevirke. Trelastmarkedet beveger seg stadig i positiv retning og betalingsevnen for sagtømmeret øker.

Kontakt våre skogbruksledere for et knakende godt tilbud

Glommen kan tilby betydelig økte priser på både sagtømmer og massevirke nå i høst. Skogeierne bør passe på og benytte seg av de gode vilkårene. Vi vet hvilke priser vi har nå i høst men ikke hvilke priser vi har i framtida.

– Den langsiktige prisoppgangen på sagtømmer som fortsetter på grunn av sterk internasjonal etterspørsel av trelast sier en del om byggeaktiviteten rundt om i verden. Likeledes ser vi klart effekten av økt industrikapasitet innen treforedling i Norden sammen med en høykonjunktur innen mange av varesegmentene. Når pristrenden snur vet ingen, men at vi kan tilby svært gode priser i høst er helt sikkert, sier markedssjef Håkon Bakken.