Glommen klager på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i region 4 og 5

Ulvesona skal ikke bli et ulvereservat

I klagen understreker næringspolitisk sjef Gunnar Gundersen den tillitskrisen til ulveforvaltningen som er i ferd med å bre om seg.

– Våre andelseiere er sterkt berørt av ulvesona og svært mange har fått sitt næringsgrunnlag redusert og utmarksmuligheter begrenset gjennom etablering av ulvesona. Stortinget har lagt føringer for en forvaltning av ulv som vi mener vil dempe konfliktnivået betydelig, men da må forvaltningen følge opp Stortingets intensjoner. Vi krever derfor at det åpnes for at ytterligere 3 grenseflokker tas ut i tillegg til det uttak rovviltnemnda har vedtatt, sier han.

Glommen Skog SA klager på følgende i vedtaket;

  1. Det vedtatte uttak vil med all sannsynlighet ikke få bestanden ned på/innenfor Stortingets vedtatte bestandsintervall. Med det vedtatte uttak på 3 helnorske familiegrupper vil en ved bruk av fjorårets tall fortsatt være opp mot taket i bestandsmålet, dvs 8,5 ynglende flokker (etter sommerens uttak) minus 3 flokker som gir 5,5 flokker. All erfaring og den nylig framlagte
  2. SKANDULV-rapporten «Beräkningar av beskattning av den Skandinaviska vargpopulasjonen 2019» der veksten i ulvepopulasjonen i Norge oppgis til 42% de siste 5 år, peker mot at det vil bli oppdaget nye og foreløpig ukjente ynglinger sommeren 2018. Glommen Skog SA reagerer sterkt på at denne rapporten ikke ble oversendt rovviltnemnda før de hadde sitt møte. Vi vil med vedtatt uttak antageligvis fortsatt være langt over øvre del av bestandsmålet.
  3. Det er i grenseområdet mot Sverige det haster med å få bestanden innenfor en forsvarlig forvaltning. Glommen Skog SA mener derfor at årets lisenskvote også må inkludere 3 grenseflokker slik at vi, basert på 2017-tallene, tar antall ynglende flokker ned til 4 og der grenseflokker teller 0,5.
  4. Glommen Skog SA vil også kreve at det åpnes for at man kan ta ut enslige streifulver innenfor sona når de observeres utenfor de områdene der man skal ha etablerte, ynglende flokker. Dette vil være et effektivt virkemiddel for å unngå at de streifer videre og inn i prioriterte beiteområder senere i sesongen.

Hele klagen leser du her